Lise Boeck Jakobsen
Kommunikasjonssjef
Mobilnr.
E-post
  • Hovedansvar for ekstern kommunikasjon
  • Forankre og videreutvikle Bondelagets kommunikasjonsstrategi
  • Kommunikasjonsfaglig tilrettelegging for tillitsvalgte og ansatte
  • Overvåke og analysere mediebildet
  • Utstrakt kontakt med medie-Norge
  • Kontakt mot politikere og alliansepartnere